มาอยุธยาต้องมาไหว้ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองอยุธยา เป็นสถาปัตยกรรมไทยมณฑปจตุรมุขทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่ออิฐฉาบปูนขาว มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน ส่วนของอาคารศาลหลักเมืองมีบันไดขึ้นลงเพียง 3 ด้าน ด้วยมีการก่อสร้างอาคารที่ประทับไว้ ทางด้านทิศตะวันตก

Read more