วัดธรรมิกราช เที่ยวอยุธยา

วัดธรรมิกราช สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอยุธยา

แนะนำที่เที่ยวอยุธยาวันนี้ พาไปแนะนำเที่ยวชม วัดธรรมิกราช อ.พระนครศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่

Read more