|   Cookie Policy   |

นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท คอนเนคดี จำกัด และมีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่ใกล้เคียงกันเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และยังเป็นส่วนช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ ประวัติการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน ที่เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

Cookie ในที่นี้ หมายถึง HTTP Cookie ซึ่งเป็นกลุ่มไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปเก็บไว้ยังเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุก ๆ ครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล ซึ่งข้อมูลใน Cookie นี้ใช้สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง ​โดย Cookie ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาใด ๆ และเนื้อหาใน Cookie จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่เป็นผู้สร้าง Cookie ดังกล่าวเท่านั้น

Cookie จะบอกให้เราทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดบนเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ในอดีต รวมถึงสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการของท่านได้ ช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วย Cookie จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นในกรณีที่ Cookie ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

บริษัท คอนเนคดี จำกัด มีการใช้งาน Cookie บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.connecd.co.th) ดังนั้น เบราว์เซอร์ใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการเว็บไซต์ของบริษัทฯจะได้รับ Cookie ไปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้งานล่าสุดของท่าน และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน อย่างไรก็ตาม โดยไม่ได้นำไปเชื่อมโยงถึงการระบุตัวตน (Identification) นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ จะใช้งาน Cookie ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Policy

ทางบริษัทฯ มีการใช้งาน Cookie ดังรายการต่อไปนี้

4.1 คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย โดยคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากที่ท่านสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์

4.2 คุกกี้ประเภทเพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน (Analytical/Performance Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน รวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมความสนใจของท่านในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์รวมทั้งรองรับให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

4.3 คุกกี้ประเภทการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราจดจำท่านระหว่างการใช้งานและตั้งค่าเว็บไซต์ ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่าน การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำไปใช้ประมวลผลจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ และไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล

4.4 คุกกี้ประเภทปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บและลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชม โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น

4.5 คุกกี้ประเภทเพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่าน เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานรวมถึงลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม ทำให้ทราบความต้องการของท่าน โดยจะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด

ท่านสามารถปิดการทำงานของ Cookie ได้ โดยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดย Cookie ในอนาคต ด้วยวิธีการดังนี้

– การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
– การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS
– การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
– การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้ Cookie หากท่านปิดการทำงาน Cookie อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น