Browsing Category

หมวดหมู่: แนะนำที่เที่ยว

  ที่เที่ยวอยุธยา วัดอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์
  แนะนำที่เที่ยว

  วัดพุทไธศวรรย์ วัดสำคัญแห่งกรุงศรีที่ไม่ถูกทำลาย

  วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันเป็นวัดดังมากๆสำหรับประชาชนที่นิยมไปกราบขอพรจากองค์จตุคามรามเทพ จึงทำให้บริเวณวัดพุทไธศวรรย์ช่วงวันหยุดก็จะเนืองแน่นไปด้านผู้คนจำนวนมาก…

  กันยายน 12, 2017
  วัดราชบูรณะ 
  แนะนำที่เที่ยว

  วัดราชบูรณะ 

  วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณเชิงสะพานป่าถ่าน ติดกับวัดมหาธาตุทางบริเวณทิศตะวันออก ห่างจากพระราชวังโบราณ เพียงเล็กน้อย ที่นี่จัดเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา…

  กันยายน 12, 2017
  ที่เที่ยวอยุธยา วัดพระศรีสรรเพชญ์
  แนะนำที่เที่ยว

  วัดพระศรีสรรเพชญ์

  วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง…

  กันยายน 12, 2017
  วัดหน้าพระเมรุ แนะนำที่เที่ยวอยุธยา
  แนะนำที่เที่ยว

  วัดหน้าพระเมรุ ความงามแห่งกรุงศรีที่ไม่ถูกพม่าทำลาย

  วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมือง (แม่น้ำลพบุรีเก่า) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า "วัดพระเมรุราชการาม" …

  กันยายน 12, 2017
  วัดกษัตราธิราช เที่ยวอยุธยา
  แนะนำที่เที่ยว

  วัดกษัตราธิราช – ความงามแห่งพระอุโบสถและเพดานไม้สลักลายรูปดาว

  แตกต่างและโดดเด่นด้วยความงาม การสลักลายไม้รูปดาว ที่พระอุโบสถ วัดกษัตราธิราช ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา…

  กันยายน 12, 2017
  วัดธรรมิกราช เที่ยวอยุธยา
  แนะนำที่เที่ยว

  วัดธรรมิกราช สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอยุธยา

  แนะนำที่เที่ยวอยุธยาวันนี้ พาไปแนะนำเที่ยวชม วัดธรรมิกราช อ.พระนครศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่…

  กันยายน 12, 2017