พระบรมธาตุคู่เมือง ลือเรื่องโบสถ์มหาอุตม์ พุทธมณฑลอยุธยา มหาบารมีหลวงพ่อรักษ์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

พระบรมธาตุ[…]

Read more