|   ส่งข้อมูลกิจการ ร้านอาหาร, ที่พัก, ร้านกาแฟ คาเฟ่, กิจการค้าขายและบริการ ในอยุธยา   |

หน้าสำหรับ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ที่พัก ร้านกาแฟ-คาเฟ่ กิจการร้านค้า การบริการ ในจังหวัดอยุธยา เข้าร่วมส่งข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการบนเว็บไซต์ของเรา

เพื่อความสะดวก ท่านสามารถดูตัวอย่างหน้าเว็บสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางการส่งข้อมูล หรือคลิ๊กเข้าไปดูแบบฟอร์มเพื่อดูว่าต้องเตรียมข้อมูลใดบ้าง ก็จะช่วยให้สะดวกในการให้ข้อมูลและเกิดประโยชน์สูงสุดในเวลามีผู้เข้ามาหา หรือชมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการท่าน

ทั้งนี้ ทีมงานตั้งใจให้เป็นการนำเสนอเชิงเป็นฐานข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถต่อยอดทุกธุรกิจภายในจังหวัดให้เกิดการรับรู้ และส่งต่ออย่างทั่วถึง ทั้งผู้บริโภคภายในจังหวัดเองและนักท่องเที่ยวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็ก ใหญ่ได้อย่างเท่าเทียม

*แม้เว็บไซต์จะรองรับทุกอุปกรณ์ แต่การดูหน้าตัวอย่าง และส่งข้อมูลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์น่าจะทำได้สะดวกกว่าบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

**กิจการจากหน้าตัวอย่างเป็นข้อมูลที่ทีมงานสืบค้น หากผิดพลาด เพิ่มเติมประการใด ส่งข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไขได้ตลอดเวลา


ส่งข้อมูลกิจการประเภท – ที่พัก


ส่งข้อมูลกิจการประเภท – ร้านอาหาร

*กรณีร้านอาหารที่มีคาเฟ่ จะลงข้อมูลส่วนเดียวก็ได้ แต่เพื่อประโยชน์สูงสุด(ในการค้นหา) ควรลงแยกกันเป็น 2 ส่วน คนละแบบฟอร์ม


ส่งข้อมูลกิจการประเภท – ร้านกาแฟ คาเฟ่ และ ร้านขนม ขนมหวาน

*กรณีร้านคาเฟ่ที่มีอาหารด้วย จะลงข้อมูลส่วนเดียวก็ได้ แต่เพื่อประโยชน์สูงสุด(ในการค้นหา) ควรลงแยกกันเป็น 2 ส่วน คนละแบบฟอร์ม


ส่งข้อมูลกิจการประเภท – ร้านค้า ศูนย์บริการ (ที่ไม่ใช่ร้านอาหาร ร้านกาแฟ)

หากมีข้อมูลใดผิดพลาดหรือติดขัดประการใดสามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ teamstation.site@gmail.com