มาอยุธยาต้องมาไหว้ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองอยุธยา เป็นสถาปัตยกรรมไทยมณฑปจตุรมุขทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่ออิฐฉาบปูนขาว มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน ส่วนของอาคารศาลหลักเมืองมีบันไดขึ้นลงเพียง 3 ด้าน ด้วยมีการก่อสร้างอาคารที่ประทับไว้ ทางด้านทิศตะวันตก

Read more

วัดใหญ่ชัยมงคล พิกัดสำคัญที่ห้ามพลาดของอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา สถาปัตยกรรมและจุดเด่นต่างๆในวัดใหญ่ชัยมงคล นับว่ามีความสวยงามและอลังการเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Read more
ที่เที่ยวอยุธยา วัดอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์ วัดสำคัญแห่งกรุงศรีที่ไม่ถูกทำลาย

วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันเป็นวัดดังมากๆสำหรับประชาชนที่นิยมไปกราบขอพรจากองค์จตุคามรามเทพ จึงทำให้บริเวณวัดพุทไธศวรรย์ช่วงวันหยุดก็จะเนืองแน่นไปด้านผู้คนจำนวนมาก

Read more
วัดราชบูรณะ 

วัดราชบูรณะ 

วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณเชิงสะพานป่าถ่าน ติดกับวัดมหาธาตุทางบริเวณทิศตะวันออก ห่างจากพระราชวังโบราณ เพียงเล็กน้อย ที่นี่จัดเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยา

Read more
ที่เที่ยวอยุธยา วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง

Read more
วัดหน้าพระเมรุ แนะนำที่เที่ยวอยุธยา

วัดหน้าพระเมรุ ความงามแห่งกรุงศรีที่ไม่ถูกพม่าทำลาย

วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมือง (แม่น้ำลพบุรีเก่า) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชการาม” 

Read more
วัดกษัตราธิราช เที่ยวอยุธยา

วัดกษัตราธิราช – ความงามแห่งพระอุโบสถและเพดานไม้สลักลายรูปดาว

แตกต่างและโดดเด่นด้วยความงาม การสลักลายไม้รูปดาว ที่พระอุโบสถ วัดกษัตราธิราช ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

Read more
วัดธรรมิกราช เที่ยวอยุธยา

วัดธรรมิกราช สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอยุธยา

แนะนำที่เที่ยวอยุธยาวันนี้ พาไปแนะนำเที่ยวชม วัดธรรมิกราช อ.พระนครศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่

Read more