วัดหน้าพระเมรุ แนะนำที่เที่ยวอยุธยา

วัดหน้าพระเมรุ ความงามแห่งกรุงศรีที่ไม่ถูกพม่าทำลาย

วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมือง (แม่น้ำลพบุรีเก่า) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชการาม” 

Read more
วัดกษัตราธิราช เที่ยวอยุธยา

วัดกษัตราธิราช – ความงามแห่งพระอุโบสถและเพดานไม้สลักลายรูปดาว

แตกต่างและโดดเด่นด้วยความงาม การสลักลายไม้รูปดาว ที่พระอุโบสถ วัดกษัตราธิราช ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

Read more
วัดธรรมิกราช เที่ยวอยุธยา

วัดธรรมิกราช สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอยุธยา

แนะนำที่เที่ยวอยุธยาวันนี้ พาไปแนะนำเที่ยวชม วัดธรรมิกราช อ.พระนครศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่

Read more