แนะนำที่เที่ยวอยุธยา “วัดพระราม”


แนะนำที่เที่ยวอยุธยา วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปเที่ยว "วัดพระราม"
อีกหนึ่งวัดที่งดงาม แห่งกรุงศรี ตั้งอยู่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดพระราม อยุธยา แนะนำที่เที่ยวอยุธยา

หากมาไหว้หลวงพ่อพระมงคลบพิตร เที่ยววัดพระศรีสรรเพชญ์ ก็จะเห็นวัดพระราม
เด่น สง่า อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ แอดเชิญชวนมาเที่ยวอยุธยากันเยอะๆนะคะ
เพราะที่นี่ยังมีประวัติศาสตร์อีกมากมาย รอให้ลูกหลานคนไทยมาเที่ยวชมค่ะ

วัดพระราม อยุธยา แนะนำที่เที่ยวอยุธยา

วัดพระราม คาดว่าถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1912 ในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร ทรงสร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดา หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1(พระเจ้าอู่ทอง) วัดนี้มีบึงขนาดใหญ่อยู่หน้าวัด เมื่อมีการสร้างกรุงศรีอยุธยา คงจะมีการขุดเอาดินในหนองมาถมพื้นที่วังและวัด พื้นที่ที่ขุดเอาดินมาได้กลายเป็นบึงใหญ่ บึงมีชื่อปรากฎในกฎมณเฑียรบาลว่า “บึงชีขัน” หรือว่า “หนองโสน” ซึ่งเข้าใจว่ามีมาก่อนกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “บึงพระราม” ปัจจุบันคือ “สวนสาธารณะบึงพระราม” ใช้เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

วัดพระราม อยุธยา แนะนำที่เที่ยวอยุธยา

เป็นวัดที่ใหญ่โตกว้างขวาง มีพระปรางค์ขนาดใหญ่ องค์ปรางค์ก่อด้วยอิฐสอปูน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นที่นิยมทำเป็นพระปรางค์ เพราะได้รับอิทธิพลแบบเขมรโบราณจากเมืองละโว้ (ลพบุรี) ด้านหน้าวัดเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีชื่อว่าบึงพระราม เดิมชื่อ บึงชีขันหรือหนองโสน เป็นหนองน้ำที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ในตำนานกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงอพยพผู้คนหนีภัยโรคระบาดมาอยู่ที่ริมบึงแห่งนี้

วัดพระราม อยุธยา แนะนำที่เที่ยวอยุธยา

พระปรางค์ของวัดพระรามเป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม สูงแหลมขึ้นไปด้านบน ทางด้านทิศตะวันออก มีพระปรางค์องค์ขนาดกลางองค์ ส่วนทางตะวันตกทำเป็นซุ้มประตู มีบันไดสูงจากฐานขึ้นไปทั้งสองข้าง ที่มุมปรางค์ประกอบด้วยรูปสัตว์หิมพาน มีปรางค์ขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศเหนือ และ ใต้ รอบๆปรางค์เล็กมีเจดีย์ล้อมรอบอีก 4 ด้าน

วัดพระราม อยุธยา แนะนำที่เที่ยวอยุธยา

ส่วนอื่นๆกลายเป็นซากปรักหักพัง รอบๆยังมีเจดีย์เล็กบ้าง ใหญ่บ้างอยู่รอบๆ องค์พระปรางค์ประมาณ 28 องค์ รวมถึงกำแพงด้านหนึ่ง เสาในพระอุโบสถ และ วิหาร 7 หลัง

#แนะนำที่เที่ยวอยุธยา #อยุธยา #เที่ยวอยุธยา

ขอบคุณภาพสวยๆจาก คุณ Aey Wallop Kerdtiemphum