ชิมอาหารอร่อย ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย
และยังเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์รวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมวิถีความเป็นอยู่
อย่างไทยๆ ที่เรียบง่าย

เที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว

ภายในบริเวณตลาดน้ำอโยธยา มีร้านค้าหลากหลาย จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
สินค้าหัตถกรรม ทั้งร้านขายอาหาร คาวหวาน อาหารทะเล ขนมของฝาก
ขายสินค้า และมีร้านนวดเพื่อสุขภาพให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย

แนะนำที่เที่ยว เที่ยวอยุธยา

ส่วนในน้ำก็ยังมีเรือขายอาหาร ขายขนมของฝากและยังมีบริการล่องเรือชม
บรรยากาศรอบๆ ตลาดน้ำ กิจกรรมอื่นภายในบริเวณตลาดน้ำอโยธยา
เช่น ให้อาหารปลา ป้อนนมแพะ ป้อนอาหารแกะ ชมควายไทย ถ่ายรูปคู่กับเสือ
วาดภาพเหมือน และด้านหน้าจะเป็นปางช้างสามารถป้อนอาหารช้างได้ด้วย