มาอยุธยาต้องมาไหว้ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือศาลหลักเมืองอยุธยา เป็นสถาปัตยกรรมไทยมณฑปจตุรมุขทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่ออิฐฉาบปูนขาว มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน ส่วนของอาคารศาลหลักเมืองมีบันไดขึ้นลงเพียง 3 ด้าน ด้วยมีการก่อสร้างอาคารที่ประทับไว้ ทางด้านทิศตะวันตก

ศาลหลักเมืองอยุธยา

หลังคาเป็นยอดปรางค์ ประดับฝักเพกา (ลำภุขัน)
มีลักษณะคล้ายวชิราวุธ อันเป็นอาวุธของพระอินทร์ นำมาซ้อนกัน 3 ชั้น

เสาหลักเมืองทำจากไม้มงคลชัยพฤกษ์ ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปดอกบัวแก้ว
ซ้อนกัน ๗ ชั้น ส่วนของเสาหลักเมือง ฐานเสาสูงจากอาคารชั้นล่างขึ้นมา อาคารชั้นบนที่ทำกระจกแก้วครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง

“มาเที่ยวอยุธยาทั้งที ต้องไม่ลืมที่จะแวะมากราบไหว้ ศาลหลักเมืองนะคะ”