วัดใหญ่ชัยมงคล พิกัดสำคัญที่ห้ามพลาดของอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานว่า เมื่อ พ.ศ. 1900 พระเจ้าอู่ทองทรงสร้าง วัดป่าแก้ว ขึ้นตรงที่พระราชทานเพลิงศพ เจ้าแก้วเจ้าไท ในการสร้างวัดป่าแก้ว ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นคู่กับพระวิหาร ต่อมา พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสริมพระเจดีย์ให้ใหญ่และสูงขึ้นพร้อมๆกับ การ สร้างเจดีย์ยุทธหัตถีที่ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดสุพรรณบุรี พระราชทานนามวัด เสียใหม่ว่า วัดชัยมงคล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล

สถาปัตยกรรมและจุดเด่นต่างๆในวัดใหญ่ชัยมงคล นับว่ามีความสวยงามและอลังการเป็นอย่างมาก ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจุดที่เด่นๆได้แก่

เจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล
เจดีย์ชัยมงคล

อนุสรณ์แห่งชัยชนะ เมื่อคราวที่พระนเรศวรทรงรบชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า ทำให้อยุธยาประกาศความเป็นอาณาจักรอิสระอีกครั้ง นับจากเสียกรุงแก่พม่าในปี พ.ศ.2113 ดังนั้น พระองค์จึงโปรดฯ ให้สร้างมหาเจดีย์ “ชัยมงคล” ขึ้นมาที่วัดนี้ และเปลี่ยนชื่อจากวัดป่าแก้ว มาเป็น วัดใหญ่ชัยมงคล ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และที่พระเจดีย์ชัยมงคลนี้ได้มีการค้นพบ พระชัยมงคลคาถา บรรจุอยู่ภายใน โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิติธฺมโม

พระอุโบสถ วัดใหญ่ชัยมงคล
พระอุโบสถ

เดิมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกรรมฐาน รวมทั้งประกอบพิธีกรรม ต่างๆภายในอุโบสถ มีพระพุทธรูปสำคัญและโดดเด่นกว่าที่อื่นคือ สร้างด้วยหินทรายทั้งองค์ ลักษณะเป็นปางมารวิชัย หรือปางสะดุ้งมาร

วิหารพระพุทธไสยาสน์
วิหารพระพุทธไสยาสน์

ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระเศียรหันไปทางทิศใต้ ซึ่งองค์เดิมได้ขุดถูกทำลายจนพังไปหมด แต่ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ ในปี พ.ศ.2508 อาคารวิหารสันนิษฐานเดิมว่า มีประตูทางเข้าอยู่ 2 ช่องทางด้านทิศเหนือเพื่อใช้เป็นที่สักการะ บูชา และปฏิบัติธรรม

นับได้ว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการศึกษา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยเฉพาะโบราณสถานท้้งสามแห่งที่ กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจมาที่นี่ ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่วัดแห่งนี้ และนอกจากจะได้รับความรู้แล้วก็ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีอีกด้วย

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *