วัดหน้าพระเมรุ ความงามแห่งกรุงศรีที่ไม่ถูกพม่าทำลาย

วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมือง (แม่น้ำลพบุรีเก่า) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชการาม” แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างในสมัยใด พิจารณาได้ว่า น่าจะเป็นวัดสร้างขึ้นตรงที่ถวายพระเพลิงกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่ง ในต้นสมัยอยุธยา เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย และยังคงสภาพที่ดีมาก เพราะพม่าได้ไปตั้งกองบัญชาการอยู่ที่วัดนี้

วัดหน้าพระเมรุ แนะนำที่เที่ยวอยุธยา

พระอุโบสถเป็นแบบอยุธยาซึ่งมีเสาอยู่ภายใน แต่น่าจะมาเพิ่มเสารับชายคาที่หลังในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระประธานในอุโบสถซึ่งสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหล่อสำริดขนาดใหญ่ที่สุดที่ปรากฏและมีความงดงามมาก ด้านหลังพระอุโบสถยังมีอีกองค์หนึ่งแต่เล็กกว่า คือ พระศรีอริยเมตไตรย์

 

วัดหน้าพระเมรุ แนะนำที่เที่ยวอยุธยา

สิ่งสำคัญที่ปรากฏภายในวัดนี้ คือ พระอุโบสถและพระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ่ ซึ่งคงสร้างขึ้นราวรัชกาลของพระเจ้าปราททอง หน้าบันของพระอุโบสถเป็นไม้แกะสลักปิดทองที่แสดงรูปพระนารายณ์ทรงครุฑแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดา คติดังกล่าวเป็นที่นิยมในสมัยโบราณที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ คือเป็นพระนารายณ์อวตาร ดังนั้น หน้าบันของโบสถ์ วิหาร หรือปราสาทราชวังที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือทรงบูรณะก็มักจะทำรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเป็นสำคัญ อันมีความหมายว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดหลวง

วัดหน้าพระเมรุ แนะนำที่เที่ยวอยุธยา

สำหรับพระพุทธรูปประธานทรงเครื่องใหญ่ก็สร้างในคติของพระพุทธเจ้าาปางโปรดพญามหาชมพู ตามความในมหาชมพูบดีสูตร ซึ่งเป็นรูปแบบของพระพุทธรูปที่นิยมมากในสมัยอยุธยาตอนกลางต่อลงมาจนถึงสมัยรันตโกสินทร์ตอนต้น พระพุทธรูปองค์นี้อาจเปรียบเทียบได้กับพระพุทธรูปทรงเครื่องภายในเมรุทิศเมรุรายของวัดไชยวัฒนารามที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าปราททองได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงอนุมานได้ว่าพระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุก็คงจะสร้างขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วยเช่นกัน

“วัดหน้าพระเมรุ ความงามแห่งกรุงศรีที่ไม่ถูกพม่าทำลาย”

เราได้รู้เรื่องราวของวัดหน้าพระเมรุกันไปบ้างแล้วนะคะ คราวนี้ก็คงถึงเวลาเที่ยว ลัดเลาะ
เอ๊ย !!! สำรวจ วัดหน้าพระเมรุ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นงดงามของกรุงศรีที่ไม่ถูกพม่าทำลาย กันแล้วหล่ะค่ะ

การเดินทางมายังวัดหน้าพระเมรุนั้นไม่ยากเลยค่ะ เราสามารถตั้งพิกัดชื่อวัดได้เลย แต่หากใครที่มารถโดยสาร /รถไฟ หรือแม้แต่มาทางเครื่องบิน แล้วต้องมาต่อพี่วิน (มอไซค์) ที่อยุธยา ยิ่งง่ายเลยค่ะ เพราะว่าวัดนี้ทุกวินย่อมพาท่านมาได้อย่างแน่นอนค่าา แต่ถ้าใครนำรถมาเองให้ยึดพิกัดอุทยานประวัติศาสตร์ไว้นะคะ ตั้งต้นตรงหน้าวัดมงคลบพิตร ให้ตัววัดอยู่ซ้ายมือ คราวนี้ก็มุ่งหน้าขับตามถนนมาเรื่อยๆ จะผ่านวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา(ด้านหน้า) เลยไปนิดจะถึงแยกให้เลี้ยวซ้ายค่ะ ขับตามทางไปแล้วเลี้ยวซ้ายอีกที จากนั้นขับไปเรื่อยจะผ่านวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (ด้านหลัง) ผ่านวัดธรรมิกราช เลยไปนิดเดียวถึงสะพาน เลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเจอวัดพระเมรุเลยค่ะ

เมื่อเราเข้ามายังบริเวณวัดเราจะเจอกับอุโบสถหลังใหญ่ สีขาว ตั้งเด่นตระง่าน ที่ด้านหน้าจะมีดอกไม้ ธูป เทียน ให้เราบูชา เพื่อไหว้พระจากบริเวณด้านหน้าก่อนค่ะ หลังจากไหว้พระแล้ว ก็จะเดินเข้าไปในอุโสถกันค่ะ ภายในมี”พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” หรือ พระพุทธนิมิตฯ องค์ใหญ่ งดงามมากจริงๆค่ะ

วัดหน้าพระเมรุ เที่ยวอยุธยา

พระพุทธนิมิตฯ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริด ภายนอกฉาบด้วยปูน ลงรักปิดทองปางมารวิชัยทรงเครื่องพระมหากษัตริย์ ปางมารวิชัย คือเป็นตอนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสำเร็จพระอรหันต์ นิ้วจรดลงไปที่พื้น เพื่อให้พระแม่ธรณีเป็นพยานว่า พระองค์ตรัสรู้แล้ว พระพุทธรูปองค์นี้มีหน้าตักกว้าง 9 ศอกเศษ สูง 6 เมตรเศษ

เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่สุดและยังเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand อีกด้วย พระพุทธรูปทรงเครื่ององค์นี้มีพระลักษณะสวยงามมาก พระนามบ่งชัดถึงพระลักษณะอันพิเศษมีพระอภินิหารเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพอย่างยิ่ง
แก่โลกทั้ง 3 เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และคุ้มครองบ้านเมือง ทำให้ข้าศึกเกิดความเกรงกลัวไม่ทำลายวัดนี้ เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง

 

ทางทิศตะวันออกของพระอุโบสถมีวิหารน้อยที่สร้างขึ้นโดยพระยาชัยวิชิต (เผือก) ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีรูปแบบลอกเลียนมาจากพระอุโบสถ แต่ลดขนาดให้เล็กลงกับทั้งเปลี่ยนหน้าบันให้เป็นลายพรรณษาตามความนิยมของศิลปะในช่วงนั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแบบทวาราวดีขนาดใหญ่ซึ่งอัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุ อยุธยา

ข้าง ๆ พระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ยังมีวิหารน้อยหรือวิหารเขียน ซึ่งมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องการค้าสำเภาและพุทธชาดกต่าง ๆ แล้วยังมีพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทสมัยทวารวดีขนาดใหญ่ สลักจากหินปูนสีเขียวแก่ เรียกว่า “หลวงพ่อคันธารราฐ” ซึ่งมีอยู่ไม่กี่องค์ในเมืองไทยเวลานี้ ความเก่าแก่นั้นกล่าวได้ว่าเก่าแก่สมัยสุโขทัย ไล่เลี่ยกับยุคสมัยของบูโรพุทโธ หรือบรมพุทโธ บนเกาะชวาในอินโดนีเซียเมื่อกว่า 1,000 ปีมาแล้ว

เจดีย์ราย 3 องค์ ที่มีรากไทรแผ่เข้าครอบคลุม ด้านหลังพระอุโบสถของวัดหน้าพระเมรุ น่าจะคุ้นตาสำหรับผู้ที่เคยเห็นภาพวาดกรุงศรีอยุธยาในหนังสือของ อังรี มูโอต์ นักสำรวจชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามา ในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5

วัดหน้าพระเมรุ เที่ยวอยุธยา

วัดหน้าพระเมรุ เที่ยวอยุธยา
“องค์พระเจดีย์ ที่วัดหน้าพระเมรุมีต้นโพธิ์ หุ้มองค์พระเจดีย์ด้วยค่ะมหัศจรรย์ สวยงามมาก”

ถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่อยุธยา อย่าลืมแวะมาเที่ยว สักการะพระพระพุทธนิมิตฯ ที่วัดหน้าพระเมรุแห่งนี้นะคะ แอดมินมั่นใจค่ะ หากเพื่อนๆได้มาที่วัดแห่งนี้แล้วจะประทับใจมากๆ ด้วยความงดงามของศิลปะ ความงดงามของประวัติศาสตร์ ทำให้รู้สึกว่ารักอยุธยามากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะ