พระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พระราชวังโบราณเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมอยู่ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พศ.1991 โปรดให้ย้ายพระราชวังขึ้นไปสร้างใหม่ทางทิศเหนือริมแม่น้ำลพบุรี และอุทิศพระราชวังเดิมให้เป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดในพระราชวังสำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ มีกำแพงวังก่อนด้วยอิฐล้อมรอบ มีประตูทางเข้าหลักที่สำคัญทางด้านถนนป่าตอง (ศรีสรรเพชญ์) ประตูฤทธิ์ไพศาลเป็นประตูที่ใช้ต้อนรับขบวนราชทูตที่เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ภายในแบ่งเขตพระราชทานออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.เขตพระราชฐานชั้นนอก

2.เขตพระราชฐานชั้นกลาง

3.เขตพระราชฐานชั้นใน

เกี่ยวกับเรา

ยังไม่มีข้อมูล


เกี่ยวกับพระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยังไม่มีข้อมูล


ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสถานที่ : โบราณสถาน
ที่ตั้ง : อ.พระนครศรีอยุธยา / แผนที่ GPS
เวลาเปิด - ปิด : 08:30 - 17:00   วันหยุด : เปิดทุกวัน

ช่องทางติดต่อ : โทร -

แสดงความคิดเห็น