ที่เที่ยวอยุธยา 2024 วัดใหญ่ชัยมงคล


วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองสวนพลู เป็นพระอารามหลวงสมัยอยุธยา ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดสำคัญอีกหนึ่งวัดที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจและมาเที่ยวกันอย่างมากมายในทุกๆวัน

การเดินทางมายังวัดใหญ่ชัยมงคล หากมาจากเส้นถนนสายเอเซีย 32 ให้ตัดเข้าเมืองที่ถนนเส้น 309 จากนั้นก็ขับตรงตลอดมาจนถึงเจดีย์วัดสามปลื้มค่ะ เมื่อถึงเจดีย์วัดสามปลื้มก็วนซ้ายเข้าเส้น 3477 และขับตรงไปประมาณ 500 เมตรก็จะเจอกับวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะ (ตามรูปประกอบด้านล่างค่ะ)

#ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล

เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 1 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามตํานานกล่าวว่า วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสํานักของพระสงฆ์ซึ่งไปบวชเรียนมาจากสํานักรัตนมหาเถระ ประเทศศรีลังกา ด้วยความที่คณะสงฆ์สํานักวัดป่าแก้วเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวกรุงศรีอยุธยาอย่างมาก ทําให้ผู้คนต่างมาบวชเรียนในสํานักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ้น สมเด็จพระเจ้าอู่ทองจึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัต มีตําแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวา คู่กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ซึ่งมีตําแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันถธุระ

สิ่งที่น่าสนใจ คือ เจดีย์ชัยมงคล อนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2135 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทําศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช ที่ตําบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ การสร้างพระเจดีย์อาจสร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่หรืออาจสร้างใหม่ทั้งองค์ ไม่มีหลักฐานชัดเจน ขนานนามว่า พระเจดีย์ชัยมงคล ต่อมาเรียกชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล วัดนี้ถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงครั้งสุดท้าย และได้ตั้งขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จําพรรษา นอกจากนี้ยังมีวิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวร เพื่อเป็นที่ถวายสักการบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ปัจจุบันมีการสร้างพระตําหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย

วันเวลาเปิดปิด : เปิดทุกวันค่ะ

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/qCiGeeFmL8sTVtUt9?g_st=ic

เกี่ยวกับเรา

ระหว่างอัพเดตข้อมูล
(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

ต้องการอัพเดตข้อมูล คลิ๊กที่นี่


แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลที่คุณอาจสนใจ