5 สถานที่กินเที่ยวอยุธยา ที่ต้องห้าม…พลาด !!!


อยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก ที่ไม่ได้มีเพียงโบราณสถานให้เราได้เที่ยวชมเท่านั้น
วันนี้ แอดมิน จะมาแนะนำ 5 สถานที่กินเที่ยว ที่น่าสนใจ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

1.เที่ยวชมโบราณสถาน
แหล่งโบราณสถานที่นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ไม่ควรพลาดได้แก่
วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล
พระราชวังโบราณอยุธยา
และพระราชวังบางปะอิน

2.แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม
สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์
สำคัญของอยุธยา ได้แก่ หมู่บ้านโปรตุเกส
คุ้มขุนแผน หมู่บ้านญี่ปุ่น พระราชานุสาวรีย์สุริโยทัย
และหมู่บ้านฮอลันดา

3.สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งความรู้
อยุธยามีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่สำคัญ เช่น ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก
วังช้างอยุธยา แล เพนียด

4.สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวิถีชุมชนของอยุธยา
มีหลากหลายส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในลักษณะช้อปสินค้าของฝาก
และเลือกชิมของอร่อย เช่น
ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม บางปะอิน อยุธยา
ตลาดลาดชะโด ตลาดน้ำอโยธยา
และตลาดน้ำวัดท่าการ้อง

5.แหล่งชิมอาหารอร่อย
อยุธยาเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำไหลผ่าน
มากถึง 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก
และแม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งชิมอาหารอร่อย
นอกจากเป็นอาหารที่ขายอยู่ตาม
ตลาดน้ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆแล้ว
ร้านอาหารริมน้ำที่มีเมนูเด็ดเป็น
กุ้งเผา ก็มีให้เลือกชิมมากมาย
พร้อมอาหารสดๆประจำท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น