เที่ยวอยุธยา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตอนที่ ๕ วัดมเหยงคณ์


วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา
สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ในทริปเที่ยวอยุธยา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เราเดินทางมาถึงตอนที่ ๕ แล้วนะคะ
และวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปเที่ยว เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ไหน อย่างไร ตามมาเลยค่า
วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา

วัดมเหยงคณ์ เดิมเป็นพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระที่เคยสำคัญยิ่งมาในอดีตสมัยอยุธยาโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒(เจ้าสามพระยา)ทรงสร้างขึ้นและได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในหลายสมัย

แต่ได้กลายเป็นวัดร้างเข้าใจว่านับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ รวมเวลาร่วงเลยมา ๒๐๐ กว่าปี
วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา
 
ปัจจุบันเป็นวัดร้างที่สภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ยังเหลืออยู่ได้ปรักหักพังไปมาก
แต่ก็พอมีเค้าเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงศิลปะการก่อสร้างอันประณีตงดงาม
มโหฬารและระดับความสำคัญของพระอารามแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา
 
วัดมเหยงคณ์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยกษัตริย์พระนามว่า พระภูมิมหาราช
(พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) ในปีฉลูเอกศก(สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.๒๒๕๒)
วัดมเหยงคณ์ได้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยกรุงศรีอยุธยา และคงรุ่งเรืองตลอดมาจนถึง
สมัยกรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. ๒๓๑๐
วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา
 
ภายในวัดมเหยงคณ์ มีพระอุโบสถตั้งอยู่บนฐานสูง ๒ ชั้นลดหลั่นกัน
ขนาดพระอุโบสถกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตรนับว่าเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา
หลังพระอุโบสถทางทิศตะวันตกพ้นเขตกำแพงแก้ว
จะพบพระเจดีย์ฐานช้างล้อมซึ่งเป็นเจดีย์องค์ประธานของวัดมเหยงคณ์
ตั้งอยู่บนฐานทักษิณสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างยาวด้านละ ๓๒ เมตร
วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา
วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา
มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีบันไดทางขึ้นทั้ง ๔ ทิศ ที่ฐานทักษิณมีรูปช้างปูนปั้น
ยืนประดับอยู่ตามซุ้มรอบฐานรวม ๘๐ เชือก องค์เจดีย์ประธานยอดเจดีย์
หักตั้งแต่ใต้บัลลังก์ลงมา ฐานชั้นล่างของพระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปจตุรทิศยื่นออกมาเห็นชัดเจน
วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา

ทำไมจึงชื่อว่า มเหยงคณ์

ถ้าจะดูตามแนวภาษาศาสตร์ความหมายของชื่อ มเหยงคณ์ มาจากศัพท์บาลีว่า มหิยังคณ์ แปลว่า ภูเขา หรือ เนินดิน พิจารณาภูมิประเทศของวัดมเหยงคณ์ก็เห็นว่าเข้าเค้า เพราะวัดมเหยงตณ์ โดยเฉพาะส่วนพุทธาวาสตั้งอยู่บนเนินสูง

นอกจากนั้น ชื่อ มเหยงคณ์ ยังเป็นชื่อสถานที่และพระธาตุสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ศรีลังกา เรียกว่า มหิยังคณ์เจดีย์ ด้วย

ประเด็นที่สาม เจดีย์ประธานของวัดมเหยงคณ์ ก็สร้างเป็นเจดีย์ทรงระฆังมีช้างล้อมรอบองค์เจดีย์ ๘๐ เชือก เจดีย์แบบนี้น่าจะได้มาจากเจดีย์ชัยของพระเจ้าทุษฐาคามินีมหาราชในลังกาทวีป ช้างที่ล้อมรอบเจดีย์ คงเนื่องมาจากช้างฤณฑลราชพาหนะของพระเจ้าทุษฐาคามินีมหาราช ผู้ที่ชนะสงคราม และได้บำรุงศาสนาพุทธให้เจริญรุ่งเรืองในลังกา

ปัจจุบัน ในประเทศไทย มีชื่อวัด มเหยงคณ์ รวม ๔ วัด ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ ตำบลหันตรา ๑ , อำเภอนครหลวง ๑ , ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีก ๑ แห่ง, และจังหวัดนครศรีธรรมราชอีก ๑ ล้วนแต่เป็นวัดสำคัญทั้ง ๔ แห่ง

วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา

วัดมเหยงคณ์ เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา อยุธยา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.watmaheyong.org/

http://www.dhammathai.org/watthai/central/watmahaeyong.php

ขอขอบคุณภาพสวยๆจากเฟสบุ๊คคุณ Sittichok Chanisa

https://www.facebook.com/sittichok.chanisa?ref=br_rs

แสดงความคิดเห็น