เที่ยวอยุธยา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตอนที่ ๓ วัดมหาธาตุ


วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งวัดในเขต “อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”
ซึ่ง วัดมหาธาตุ นี้ยังถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เนื่องจาก วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสี
จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลา ทั้งนี้ วัดมหาธาตุ ยังโด่งดังไปทั่วโลกในความ Unseen

เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ตั้งของ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน
ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่า วัดมหาธาตุ 
สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๑๙๗๒ สมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ
ให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด

เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

พระปรางค์ วัดมหาธาตุ ถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา
ได้รับอิทธิพลจากปรางค์ขอม ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง แต่ที่เสริมใหม่ตอนบนเป็นอิฐถือปูน
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่ โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม
แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น
จึงเป็นที่น่าเสียดายเพราะมีหลักฐานว่าเป็นปรางค์ที่มีขนาดใหญ่มาก
และก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามมาก

เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

สิ่งที่น่าสนใจใน วัดมหาธาตุ อีกอย่างคือ เศียรพระพุทธรูปหินทราย
ซึ่งมีรากไม้ต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ โดยเศียรพระพุทธรูปนี้ เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร
สำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา
วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหารราย ทั้งนี้ เข้าใจว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้
ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุมทำให้มีความงดงามแปลกตา

เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์ Tripadvisor (เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก) จัดอันดับว่าเศียรพระพุทธรูปหินทราย ที่ถูกห่อหุ้มด้วยรากของต้นโพธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทำให้ชื่อเสียงของ วัดมหาธาตุ โด่งดังไปทั่วโลก ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาพิสูจน์ให้เห็นด้วยตาตนเอง จึงทำให้แต่ละวันที่ วัดมหาธาตุ แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเวียนมาถ่ายภาพ เศียรพระพุทธรูปหินทราย เป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น