วัดพระเมรุ กับกระบอกปืนใหญ่แตก


วัดพระเมรุ กับกระบอกปืนใหญ่แตก

“วัดพระเมรุ กับกระบอกปืนใหญ่แตก”
เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งได้บันทึกไว้
ว่าเมื่อครั้นกรุงศรีอยุธยา ถูกกองทัพของพม่ารุกราน
บุกล้อมกรุงศรีอยุธยา

โดยพระเจ้าอลองพญา หรือ พระเจ้าอลองพญารี
พระนามของพระองค์ออกสำเนียงเป็นภาษาพม่า
ว่า “อลองเมงตะยาจี” หรือ “อลองพะ”
เป็นพระมหากษัตริย์พม่า รวมได้ ๘ ปี ๕๑ วัน
ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์คองบอง
และเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า
พระองค์กำเนิดเป็นสามัญชน
โดยเป็นผู้นำหมู่บ้านแถบพม่าตอนบน
สามารถรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น
สุดท้ายสวรรคตจากพระอาการประชวร
ระหว่างรุกรานกรุงศรีอยุธยา
ต้นเหตุเพราะพระเจ้าอลองพญาได้ตั้งค่าย
อยู่บริเวณวัดหน้าพระเมรุ อยู่อีกฝั่งน้ำพระนคร
หลังจากทีได้ยิงปืนใหญ่ใส่วัดราชบูรณะ
จนเป็นที่เสียหายแล้ว ก็ได้พยายาม
ยิงปืนใหญ่ใส่พระบรมมหาราชวัง

โดยปกติปืนใหญ่โบราณหลังจากที่ได้ยิง
ไปแล้วลูกหนึ่งจะต้องหยุดพักซักครู่แล้วจึงยิงใหม่
แต่ด้วย ความใจร้อนของพระองค์
พระองค์ จึงสั่งยิงปืนใหญ่โดยไม่ต้องพัก
ทำให้ปืนร้อนจัดระเบิดใส่พระองค์ระหว่างเดินทางกลับ
พระเจ้า อลองพญาทนพิษบาดแผลไม่ไหว
จึงสิ้นพระชนม์ระหว่างการเดินทาง

จึงเป็นที่กล่าวขานของความศักดิ์สิทธ์
แห่งหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ พระประธานในพระอุโบสถ
จึงทำให้กรุงศรีอยุธยารอดพ้นจากข้าศึกมาตลอด
วัดหน้าพระเมรุจึงเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยา
ที่ไม่ถูกพม่าทำลาย

#อยุธยา #พระนครศรีอยุธยา #Ayutthaya
#AyutthayaStation #เที่ยวอยุธยา

แสดงความคิดเห็น