พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งทรงธรรม จากนั้นทรงเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ปิดพระฉากและพระวิสูตร
เพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเจ้าพนักงานภูษามาลา
และสนมพลเรือนกองพระราชพิธีสํานักกพระราชวัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
เตรียมการที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่พระจิตกาธานบนพระเมรุมาศไว้พร้อม

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ที่หน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วเสด็จลงจากพระเมรุมาศ ประทับ ณ มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม

เมื่อเจ้าพนักงานปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธานถวายพระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ ครั้งละ ๑ รูป ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนที่อยู่บริเวณสนามหลวงต่างหันหน้าไปยังพระเมรุมาศพร้อมกัน และมีการหยุดการแสดงเวทีมหรสพชั่วขณะ ซึ่งหลังจากที่ประชาชนเห็นควันพวยพุ่งออกจากพระเมรุมาศ ต่างพากันสวดมนต์ ทั้งยังร้องไห้ระงม

ขอบพระคุณภาพจากประชาชนรอบพิธี

 

แสดงความคิดเห็น