พระบรมธาตุคู่เมือง ลือเรื่องโบสถ์มหาอุตม์ พุทธมณฑลอยุธยา มหาบารมีหลวงพ่อรักษ์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดสุทธาวาส วิปัสสนา


พระบรมธาตุคู่เมือง
ลือเรื่องโบสถ์มหาอุตม์
พุทธมณฑลอยุธยา
มหาบารมีหลวงพ่อรักษ์
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

#ขอพรหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์

🙏🙏🙏 #พระพุทธมุนี 🙏🙏🙏
พระประธานอุโบสถมหาอุตม์
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

🙏🙏 ตำนาน #พระพุทธมุนี
พระประธานอุโบสถวัดสุทธาวาส วิปัสสนา
กล่าวถึง #พระพุทธมุนี เป็นพระพุทธปฏิมากรรูปองค์สมเด็จพระบรมครู พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าปางประทานเอหิภิกขุ แก่พระสงฆ์สาวกในพระศานา
หรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า #ปางประทานพร ประทานความสำเร็จ มาสู่ผู้กราบไหว้ขอพร
🙏🙏 #กล่าวถึงด้านความศักดิ์สิทธิ์อภินิหาร ของ พระพุทธมุนี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันแบบคุ้นเคยว่า “ #หลวงพ่อใหญ่ “ มีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งนัก

ดังสังเกตเห็นว่าในแต่ละวัน
จะมีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้ขอพร
ขอบารมีตลอดไม่ขาดสาย ส่วนมาจะมาขอพร บนบานขอในด้าน ข้าราชการ ขอเลื่อนยศ ตำแหน่ง สอบเข้าบรรจุครู สอบเข้าโรงเรียน ตลอดถึงด้านการประกอบอาชีพธุรกิจ เจริญรุ่งเรือง เป็นต้น

#ดังเห็นว่าแทบทุกจะมีคนมา แก้บน ด้วยการนำดอกไม้พวงมาลัย มาถวายท่านละไม่ต่ำกว่า ๓๐ พวง มาสักการะบูชาอยู่ไม่ขาดสาย ที่ในอุโบสถมหาอุตม์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

🙏🙏🙏 สาธุ พุทโธ อะระหัง

กล่าวถึง อุโบสถมหาอุตม์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา
มีประวัติการสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
…..มีประตูในทางด้านเข้าออกเพียงบานเดียว และไม่มีหน้าต่าง ใช้ศิลปะประดับตกแต่งด้วย ลวดลายปูนปั้น เป็นเทพเทวดา สถาปัตยกรรมนั้น
…..อุโบสถมหาอุตม์ จะมีลักษณะพิเศษโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กว่าอุโบสถทั่วไป คือ มีประตูและ อักขระเลขยันต์ ซึ่งเป็น อักษรโบราณทางประวัติศาสตร์
ที่มีคุณวิเศษมีพุทธคุณครอบจักรวาลอยู่ในตัว
มาปั้นตกแต่ง ตามหน้าบันซุ้มต่างๆ และ
โดยรอบของตัวอุโบสถ
……อีกทั้งมีความหมายของ คำว่า “อุตม์” กล่าวคือ ความหมายทางอักษรศาสตร์ (อุตมะ)
แปลตรงตัว แปลว่า ความอุดมสมบูรณ์ โบราณจึงบันทึกหลักฐานเป็นตำนานสืบกล่าวขานกันมาว่า “บุคคลใด ที่ได้ ไปกราบไหว้ขอพร พระประธาน ในอุโบสถมหาอุตม์ บุคคลนั้นจะอุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภนาๆนัปการเป็นต้น
………อีกประการสำคัญยังความเชื่อเกี่ยวกับ “อุโบสถมหาอุตม์” ในครั้งโบราณกาลนั้น
เชื่อกันว่า อุโบสถมหาอุตม์ใช้เป็นสถานที่สำคัญในการปลุกเสก “ พระเครื่องรุ่นใด เมื่อได้ปลุกเสกภายในอุโบสถมหาอุตม์ พระคาถาและพุทธาคมอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะไม่สามารถเล็ดลอดไปภายนอกได้จึงทำให้ประจุพระคาถาและพุทธาคมต่างๆลงในวัตถุมงคลได้อย่างเต็มที่”

แสดงความคิดเห็น