คนไทยควรรู้ !!! วัดประจำรัชกาลที่ ๙ วัดที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาล(รายละเอียด)


จากการเปิดเผยของนาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ว่ามีการกำหนดให้วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9

“วัดประจำรัชกาล”
หมายถึงวัดที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลนั้นๆ
ซึ่งเราในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ก็สมควรที่จะศึกษาไว้ว่าวัดประจำรัชกาลแต่ละพระองค์นั้น มีวัดใดกันบ้าง

รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วัดประจำรัชกาลคือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดประจำรัชกาลคือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดประจำรัชกาลคือวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดประจำรัชกาลคือวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดประจำรัชกาลคือวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ วัดประจำรัชกาลคือวัดพระปฐมเจดีย์ และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดประจำรัชกาลคือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วัดประจำรัชกาลคือวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วัดประจำรัชกาลคือวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เที่ยวอยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ขอบคุณข้อมูลจาก : thailandonlysociety / ภาพประกอบทุกแหล่งที่มา

แสดงความคิดเห็น