นางนกเอี้ยงคือใคร เกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าตาก


จากบันทึกลับของตระกูล ณ นคร ปรากฏใน “บันทึกช่วยจำสมุดบุดดำของพระยาบริรักษณ์ภูเบศร์ ฯ (เอี่ยม ณ นคร)” ราชนัดดาของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (เจ้าน้อย) ราชบุตรพระเจ้าตากสิน บันทึกไว้ว่า

”เมื่อพระราชมารดาได้คลอดพระโอรสลับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ได้ส่งข้าทาสบริวารและข้าวของเครื่องใช้อย่างบริบูรณ์มาพระราชทานให้อย่างลับๆพร้อมกับส่งแม่นมท่านหนึ่งมาช่วยดูแลพระราชโอรสลับพระองค์น้อยอย่างดีที่สุด แม่นมท่านนี้ชื่อว่า “นางนกเอี้ยง” ธิดาเจ้าเมืองเพชรบุรี

นางนกเอี้ยง ก็คือที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งมาดูแลพระโอรสลับ ภายหลังจึงได้ปรากฏชื่อเป็นพระราชมารดาเพื่อปกปิดความลับสถานะชาติกำเนิดของพระเจ้าตากสิน ต่อมานางนกเอี้ยงได้เฉลิมพระนามเป็น “กรมพระเทพามาตย์” ด้วยความรักความผูกพันพระเจ้าตากสินจึงยกย่องนับถือพระนางนกเอี้ยง (แม่นม) ดุจพระราชมารดาด้วยเช่นกัน

พระราชประวัติส่วนพระองค์ ซ่อนเงื่อนงำมายาวนาน ๒๐๐ กว่าปี เพื่อปกปิดสถานะที่แท้จริงของพระราชบิดาและพระมารดาของพระเจ้าตากสิน เพื่อความปลอดภัยของพระเจ้าตากสิน จึงได้มีชื่อบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวพันมาอ้างเป็นบิดา คือ “นายไหฮองแซ่แต่”

ปัจจุบันยังคงปรากฏ “บ้านแม่นกเอี้ยง” (แม่นมพระเจ้าตากสิน ธิดาเจ้าเมืองเพชรบุรี) บ้านหลังนี้พระเจ้าตากสินสร้างให้ในสมัยกรุงธนบุรี ตั้งอยู่ ณ วัดนางใน เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี ความจริงจะลบออกจากหน้ากระดาษได้อย่างไร

แสดงความคิดเห็น