ทำไมพม่าต้องเผาทำลายวัด


ย้อนรอยประวัติศาสตร์ #อยุธยา
“ทำไมพม่าต้องเผาทำลายวัด”

การท่องเที่ยวชมโบราณสถาน
ใน #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาจมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย
“ทำไมพม่าต้องเผาทำลายวัด”
เพราะคนพม่าส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธ
เช่นเดียวกับคนไทย ข้อสงสัยนี้
แอดมิน หาคำตอบมาให้แล้วค่ะ

จากพงศาวดารและข้อมูลทางประวัติศาสตร์
พม่าเลือกเผาสถานที่สำคัญๆ ใน #กรุงศรีอยุธยา
เช่นพระราชวัง ตำหนัก วัดใหญ่ๆ
หรือบ้านเรือนเป็นบางส่วน
นอกจากนั้นพม่ายังใช้วัดที่อยู่รอบๆเมือง
เป็นฐานบัญชาการและเป็นค่าย
ล้อมเมืองโดยไม่มีการเผาทำลาย

เที่ยวอยุธยา แนะนำที่เที่ยวอยุธยา Ayutthaya

ความเสียหายของวัดวาอารม
และโบราณสถานดูเสียหายเสื่อมโทรม
ส่วนหนึ่งเกิดจากความที่กลายเป็นเมืองร้าง
อยู่หลายสิบปีไม่มีคนมาดูแลบูรณะ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้พม่าเผาทำลายวัด
และบ้านเมืองอาจเกิดจากข้อสันนิษฐาน ดังนี้

1.พม่าประกาศศักดาและไม่ให้
เมืองอื่นในการปกครองของอยุธยาแข็งข้อ

2.พม่าต้องการให้อยุธยาเป็นเมืองร้าง
ไม่ต้องการให้อาณาจักรอยุธยากลับมาฟื้นฟูได้อีก

3. เป็นข่มขวัญคนไทยไม่ให้กล้าต่อต้านอีก

4.ส่วนหนึ่งเพราะพม่าต้องการเก็บทรัพย์สมบัติ

ทราบคำตอบแล้วนะคะ “ทำไมพม่าต้องเผาทำลายวัด”

#AyutthayaStation #Ayutthaya #ayutthayathailand #Thailand #อยุธยา #เที่ยวอยุธยา #ไปอยุธยา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระนครศรีอยุธยา #กรุงศรีอยุธยา

แสดงความคิดเห็น