ทำบุญไหว้พระ 9 วัด อยุธยา


ทัวร์ทำบุญไหว้พระให้ครบ 9 วัด
ในช่วงระยะเวลา 1-2 วัน ถือว่าทำได้ยากแล้ว
แต่การทำบุญไหวพระ 9 วัด ให้ครบ
ภายในวันเดียวทำได้ไม่ยากเลย หากเลือกมาเที่ยวที่ อยุธยา

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

นักท่องเที่ยวที่ต้องการทัวร์ทำบุญไหวพระ 9 วัด
ภายในวันเดียว อยุธยา เป็น เมืองท่องเที่ยวที่สามารถทำได้แน่นอน
เพียงบริหารเวลาให้เหมาะสมเท่านั้น เส้นทางแนะนำสำหรับทัวร์ไหวพระ 9 วัด แอดมินจัดมาให้ค่ะ

 

1.วัดใหญ่ชัยมงคล
นอกจากได้ทำบุญไหวพระเป็นวัดแรกแล้ว ยังได้ชมสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
ของเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดใน อยุธยา

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

2.วัดพนัญเชิงวรวิหาร
นักท่องเที่ยวจะได้ไหว้หลวงพ่อโต หรือซำปอกง พระพุทธรูปปูนปั้นปามารวิชัยที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ให้บูรณะใหม่ทั้งองค์
พร้อมถวายพระนามว่า “พระพุทธไตรรัตนายก”

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

 

3.วัดมงคลบพิตร
กราบไหว้พระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์องค์ใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

4.วัดธรรมิกราช
ความโดดเด่นของวัดนี้คือ พระเจดีย์ปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมรอบไว้อย่างงามสง่า อยู่ด้านหน้าวิหาร

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

5.วัดหน้าพระเมรุ
เป็นพระอารามหลวงที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาและ
อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดใน อยุธยา

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

6.วัดมหาธาตุ
เป็นวัดที่จัดอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางทางศาสนา
ที่สำคัญที่สุดใน อยุธยา

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

7.วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระปรางค์ใหญ่เป็นหลักประธานของวัด

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา

8.วัดพุทไธศวรรย์
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก มีพระปรางค์ประธานองค์ใหญ่เป็นศิลปะ
แบบอยุธยาตอนต้นผสมศิลปะขอม

9.วัดไชยวัฒนาราม
เป็นวัดสุดท้ายสำหรับเส้นทางทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เป็นโบราณสถานที่มีความงดงาม
มากแห่งหนึ่ง ความสำคัญของวัดนี้สันนิฐานว่าเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)
กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์

เครดิตภาพจากคุณ : Tum Photo

แสดงความคิดเห็น