ทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ทัวร์ทำบุญไหว้พระให้ครบ 9 วัด ในช่วงระยะเวลา 1-2 วัน ถือว่าทำได้ยากแล้ว
แต่การทำบุญไหวพระ 9 วัด ให้ครบ ภายในวันเดียวทำได้ไม่ยากเลย หากเลือก มาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เที่ยวอยุธยา

นักท่องเที่ยวที่ต้องการทัวร์ทำบุญไหวพระ 9 วัด
ภายในวันเดียว อยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถทำได้แน่นอน
เพียงบริหารเวลาให้เหมาะสมเท่านั้น เส้นทางแนะนำสำหรับทัวร์ไหวพระ 9 วัด แอดมินจัดมาให้ค่ะ

เที่ยวอยุธยา

1.วัดใหญ่ชัยมงคล
นอกจากได้ทำบุญไหวพระเป็นวัดแรกแล้ว ยังได้ชมสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
ของเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา

 

เที่ยวอยุธยา

2.วัดพนัญเชิงวรวิหาร
นักท่องเที่ยวจะได้ไหว้หลวงพ่อโต หรือซำปอกง พระพุทธรูปปูนปั้นปามารวิชัยที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ให้บูรณะใหม่ทั้งองค์
พร้อมถวายพระนามว่า “พระพุทธไตรรัตนายก”

 

เที่ยวอยุธยา
ข้อมูลภาพ : http://www.fotocoffees.com/board/showthread.php?t=1326

3.วัดมงคลบพิตร
กราบไหว้พระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์องค์ใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย

 

เที่ยวอยุธยา

4.วัดธรรมิกราช
ความโดดเด่นของวัดนี้คือ พระเจดีย์ปูนปั้นรูปสิงห์ล้อมรอบไว้อย่างงามสง่า อยู่ด้านหน้าวิหาร

 

เที่ยวอยุธยา

5.วัดหน้าพระเมรุ
เป็นพระอารามหลวงที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาและ
อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

6.วัดมหาธาตุ
เป็นวัดที่จัดอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางทางศาสนา
ที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา

 

 

เที่ยวอยุธยา

7.วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
เป็นพระอารามหลวงเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระปรางค์ใหญ่เป็นหลักประธานของวัด

 

เที่ยวอยุธยา

8.วัดพุทไธศวรรย์
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก มีพระปรางค์ประธานองค์ใหญ่เป็นศิลปะ
แบบอยุธยาตอนต้นผสมศิลปะขอม

 

เที่ยวอยุธยา

9.วัดไชยวัฒนาราม
เป็นวัดสุดท้ายสำหรับเส้นทางทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เป็นโบราณสถานที่มีความงดงาม
มากแห่งหนึ่ง ความสำคัญของวัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)
กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์

แสดงความคิดเห็น