ถิ่นกำเนิดพระเจ้าตากสิน


เรื่องถิ่นกำเนิดของพระเจ้าตากสิน น่าสนใจใคร่รู้ไม่น้อย จากที่ผู้เขียนถอดรหัสลับหลากหลายที่มาทำให้ทราบว่า พระเจ้าตากสินมหาราชพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2277 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (ครองราชย์ พ.ศ.2225-2301) พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยา ในราชวงศ์บ้านพลูหลวง ณ พระตำหนักนอกวัง

ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์มาสร้างตำหนักไว้อย่างลับๆในร่มไม้ชายคาของท่านเจ้าพระยาจักรีศรีสมุหนายก (ครุฑ) ตำแหน่งสมุหนายก ประมุขของเสนาบดี ท่านเจ้าคุณผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ซึ่งมีอาณาเขตของบ้านกว้างใหญ่ไพศาล

เมื่อพระราชมารดาทรงครรภ์จึงนำมาพำนักในตำหนักนี้ เพื่อความปลอดภัยของโอรสลับตามความต้องการของสตรีอันเป็นที่รักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมพระสนมและพระโอรสสินภายในเขตบ้านของท่านเจ้าพระยาจักรีศรีสมุหนายก (ครุฑ) ก็ไม่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัย และยังอยู่ในความดูแลของท่านเจ้าพระยาจักรีศรีสมุหนายก (ครุฑ) จึงถือว่าปลอดภัยหลายชั้นเลยทีเดียว

จากการถอดรหัสผู้เขียนฟันธงได้ว่า บ้านเกิดของพระเจ้าตากสิน อยู่ใกล้กำแพงเมืองพระมหานครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะเมือง ฝั่งซ้ายคลองเมือง ตรงข้ามป้อมท้ายสนมใกล้กับวัดโกษาวาสน์ หรือ วัดเชิงท่า ในปัจจุบันอยู่ตำบลท่าวาสุกรี จะงหวัดพระนครศรีอยุธยา นั่นเอง

เครดิตข้อมูล : จากหนังสือถอดรหัสลับ บาดแผล จากประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินยังไม่ตาย

ผู้เขียน : ว.วรรณพงษ์ & ภมรพล ปริเชฏฐ์

แสดงความคิดเห็น