คณะราชทูตของโกษาปานเดินทางไปยังฝรั่งเศสด้วยเส้นทางไหน ?


ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะราชทูตชาวไทยไปยังฝรั่งเศสเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี
โดยออกเดินทางเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2228 เดินทางถึงเมืองแบรสต์ ประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 18 มิถุนายน 2229

คณะราชทูตทั้งหมดเดินทางจากปากแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านไปยังเกาะสีชัง
จากนั้นเดินเรือตรงไปต่อถึงช่องแคบปังกา ซึ่งอยู่ระหว่างเกาะปังกาและเกาะสุมาตรา

11 มกราคม 2229 เรือของคณะราชทูตจอดทอดสมอที่เมืองบันตัม เมืองท่าบนเกาะชวาเพื่อซื้อเสบียงสำหรับการเดินทาง
กวี ซึ่งมีผู้เขียนสันนิษฐานว่าเป็น “ออกขุนศรีวิสารวาจา” บรรยายความไว้ว่ามีชาวชวามาขายผลไม้ต่างๆ มากมาย
เช่น ทุเรียน มังคุด ส้ม จากนั้นมุ่งเดินทางต่อไปทางทิศตะวันตก ซึ่งจากบันทึกพบว่าคณะเดินทางชุดนี้ต้องพบเจอกับคลื่นลมในมหาสมุทรมากมาย

13 มีนาคม 2229 เดินทางถึงเมืองกาบ เมืองท่าบริเวณแหลมกู๊ดโฮป สภาพของเมืองเป็นตึกใหญ่สีขาวมีกำแพงล้อมรอบ
ทั้งยังมีคูน้ำและป้อมปราการ เมืองนี้มีอ่าวลึกใช้จอดท่าเรือสำเภามากมายเพื่อขนถ่ายสินค้า ภายในมีสัตว์เลี้ยงมากมาย
เช่น ม้าป่า หมูน้ำ นกหลายชนิดเช่น นกกระจอกเทศ ทั้งยังบรรยายถึงชาวเมืองว่าเป็น
“พวกหัวพริก” เนื่องจากมีเส้นผมหยิกหยอย ตัวเปล่าเล่าเปลือย

หลังทอดสมออยู่ 15 วันเรืออกเดินทางต่อผ่านมหาสมุทรที่คลาคล่ำไปด้วยปลามากมาย
ทั้งปลาฉลาม ปลาโอ ปลาโลมา ปลากระเบน จากนั้นราว 2 เดือนจึงเดินทางถึงเกาะตาปลา
เกาะใหญ่ที่ใช้พักเรือขนส่งสินค้า ในบันทึกได้บรรยายถึงความว้าเหว่เอาไว้

เมื่อผ่านจากเกาะตาปลาแล้ว เรือคณะทูตได้ผ่านไปยังหมู่เกาะอีกหลายเกาะ เช่น เกาะดอกไม้
ที่มีน้ำตกหลายชั้นลดหลั่นลงสู่ทะเล และเมื่อเดินทางอีก 15 วันจึงถึงเกาะววยสั้ง ซึ่งอยู่ใกล้กับเมือแบรสต์
หมุดหมายของคณะทูต รวมระยะเวลาการเดินทางทั้งสิ้น 5 เดือนกว่า เป็นระยะทางรวม 68,800 กิโลเมตร
จากบันทึกเล่าว่า เมื่อเดินทางถึงเมืองแบรสต์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2229 เจ้าเมืองพากันออกมาต้อนรับ
มีการยิงสลุตคำนับและแต่งเรือที่ประดับประดาอย่างงดงาม

คณะราชทูตไทยได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2229
และเดินทางกลับเมื่อ 27 กันยายน 2230 รวมเดินทางไปกลับอยุธยาฝรั่งเศสทั้งหมด 1 ปี 9 เดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ ย้อนรอยโกษาปาน “ต้นทางฝรั่งเศส”
นิราศสยามต่างแดนเล่มแรก โดย ปรีดี พิศภูมิวิถี, กรมศิลปากรจัดพิมพ์

CR : เพจเกร็ดประวัติศาสตร์ https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-726502237386172/

แสดงความคิดเห็น