ขอพรหลวงพ่อใหญ่ ในโบสถ์มหาอุตม์


พระพุทธมุนี

พระประธานอุโบสถมหาอุตม์
วัดสุทธาวาส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำนาน #พระพุทธมุนี
พระประธานอุโบสถวัดสุทธาวาส วิปัสสนา เป็นพระพุทธปฏิมากรรูปองค์สมเด็จพระบรมครู พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าปางประทานเอหิภิกขุ แก่พระสงฆ์สาวกในพระศาสนา
หรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า #ปางประทานพร ประทานความสำเร็จ มาสู่ผู้กราบไหว้ขอพร

#กล่าวถึงด้านความศักดิ์สิทธิ์อภินิหาร ของ พระพุทธมุนี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันแบบคุ้นเคยว่า “ #หลวงพ่อใหญ่ “ มีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งนัก

ในแต่ละวันจะมีประชาชน
เดินทางมามากราบไหว้
หลวงพ่อใหญ่กันอย่างไม่ขาดสาย
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการมาขอพร บนบานขอในด้าน ข้าราชการ ขอเลื่อนยศ ตำแหน่ง สอบเข้าบรรจุครู สอบเข้าโรงเรียน ตลอดถึงด้านการประกอบอาชีพธุรกิจ เจริญรุ่งเรือง เป็นต้น

และจะเห็นได้ว่าในทุกๆวัน
จะมีผู้คนเดินทางมาแก้บน
หลวงพ่อใหญ่กันอย่างไม่ขาดสาย
โดยส่วนใหญ่จะแก้บน
ด้วยการนำดอกไม้พวงมาลัย
มาถวายท่านละไม่ต่ำกว่า ๓๐ พวง

🙏🙏🙏 สาธุ พุทโธ อะระหัง

แสดงความคิดเห็น