กษัตริย์ที่ถูกลืม


“ขุนหลวงพะงั่ว” ทรงเป็นพระเชษฐาของพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงเรียกว่า “พระเชษฐา” ที่สำคัญทรงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

ขุนหลวงพะงั่วขึ้นครองราชย์มีพระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑” พระองค์ทรงเสวยราชสมบัติเมื่อพระชนมายุได้ ๖๔ พรรษา พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นแม่ทัพในการเข้าตีพิษณุโลก ทรงทำศึกสงครามปราบเมืองนครธมไว้เป็นเมืองขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ ในปีพศ. ๑๘๙๕ ( ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) ขุนหลวงพะงั่วนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่พิชิตขอมได้  พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรไปถึงล้านนา นับเป็นครั้งแรกของอยุธยาอีกเช่นกันที่ทำสงครามกับหัวเมืองเหนือได้ไกลขนาดนี้

พระองค์ทรงตีเอาหัวเมืองเหนือทั้งปวง พระองค์ทรงใช้ความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย (เชื่อว่าพระองค์ได้พระกนิษฐภคินีของพระเจ้าลิไทเป็นพระชายา)โดยผนวกสุโขทัยเข้ามาได้ในปีพศ. ๑๙๒๑

พระองค์ทรงเป็น เป็นนักการทูตที่ยิ่งใหญ่ ทรงเจริญพระราชไมตรีกับราชอาณาจักรจีน (ราชวงศ์หมิง)โดยโปรดเกล้าส่งราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับจักรพรรดิจีนหลายครั้ง ด้านพระพุทธศาสนาพระองค์สถาปนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จนต่อมามีความเจริญรุ่งเรืองถึงกับเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรทองแห่งพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ปีพศ. ๑๙๓๑ พระองค์เสด็จขึ้นไปตีเมืองชากังราว (กำแพงเพชร) แล้วเสด็จสวรรณคตที่นั่นสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ( ขุนหลวงพะงั่ว)ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งแต่ไม่ค่อยมีผู้คนกล่าวถึงมากนักทรงเป็นพระราชันผู้ปิดทองหลังพระพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ถูกลืมอย่างแท้จริง

 

ขอบคุณที่มาข้อมูล : หนังสือเกร็ดกรุงศรีอยุธยา

ผู้เขียนกิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สนใจสั่งซื้อหนังสือ : https://www.se-ed.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2.aspx?no=9786169268369

แสดงความคิดเห็น