กราบพระนอนวัดโลกสุธาราม


📌 เที่ยวอยุธยา​ กราบสักการะพระนอนกลางแจ้งองค์​ใหญ่
ที่วัดโลกย​สุธา​ราม 🙏💐

✨ วัดโลกยสุธาราม Wat lokayasutharam
สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช พระราชบิดาเจ้าสามพระยา จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง


🗺 การเดินทาง : https://evpss.co/82be7

แสดงความคิดเห็น