5 วัดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาอยุธยา


สวัสดีค่ะคุณผู้อ่าน สำหรับท่านใดที่มองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียดความเหนื่อยล้า แอดมินมีสถานที่ที่สามารถผักผ่อนทั้งใจและกายรวมถึงเสริมสร้างศิริมงคลไปในตัวนั้นมาฝากในทริปนี้กันค่ะ บอกได้เลยว่า 5 สถานที่เหล่านี้แนะนำว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงกันเลยค่ะ ว่าแล้วมีที่ไหนบ้างมาชมกันเลยค่ะ

วัดมหาธาตุ

แนะนำที่เที่ยว

 

อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ปี 1917 ค่ะและก่อสร้างเสร็จในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร 1938 จุดเด่นของวัดนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนไทยให้ความสนใจและเป็นจุดเด่นคือ เศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะอยุธยาที่อยู่ในรากโพธิ์ซึ่งเป็นที่งดงามและแปลกตาเป็นอย่างยิ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเก็บภาพตรงจุดนี้ไว้เพื่อเป็นความทรงจำที่ดีและสวยงามกันค่ะและภายในวัดยังมีพระปรางค์ประธานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปกราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิตกันด้วยค่ะ

แนะนำที่เที่ยว

 

วัดท่าการ้อง

เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาอีก1วัดเช่นกันค่ะ  เป็นอีกวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ นามว่า “พระพุทธรัตนมงคล” หรือที่เรียกกันว่า “หลวงพ่อยิ้ม” ที่พระพุทธลักษณะที่งดงามและพระพักตร์ที่มีความเมตตา เหมาะแก่การไปกราบไหว้ขอพรเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ให้บรรเทาเบาบางลงค่ะ และวัดแห่งนี้แตกต่างจากวัดทั่วไป โดยมีการปรับภูมิทัศน์ให้งดงามด้วยไม้ดอกหลากสีสัน ไม้ประดับนานาพรรณ ตุ๊กตาดินเผาหลายรูปแบบ และสุขาที่สะอาดสะดวกสบายผู้สูงวัยไม่ต้องกังวลเลยค่ะ และยังมีตลาดน้ำวัดท่าการ้องไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอยด้วยนะคะ

 

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร” ชื่อของวัดทำให้สันนิษฐานว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงสร้างวัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดกษัตรา ซึ่งหมายความว่า เป็นวัดของพระมหากษัตริย์ หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดินค่ะ เป็นอีก1วัดที่มีความเก่าแก่มากๆค่ะ ภายในวัดจะมีพระวิหารทั้งหมด 4  เป็นหลังใหญ่ 2 หลังและหลังเล็กอีก 2 หลังค่ะ และภายในพระวิหารด้านหน้านั้นจะเป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระพนรัตซึ่งจากตำนานแล้วท่านคือพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ หากใครได้มีโอกาสกราบไหว้หรือร่วมทำบุญด้วยการห่มผ้าให้ตามความเชื่อจะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานก้าวหน้ายิ่ง และเคยมีมีข้าราชการ ทหารตำรวจ มาขอพรบารมีเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมักจะนิยมสักการะทำบุญในพระอุโบสถแห่งนี้ เพราะถือว่าจะทำให้ชีวิตสดใสก้าวหน้าตลอดไปด้วยค่ะ

 

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีก1วัดค่ะ และยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดในจังหวัดอยุธยาเพราะมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นคือ องค์เจดีย์ที่สูงที่สุดในจ.อยุธยา และยังมีร่องรอยของตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เหมาะแก่ผู้ศรัทธาในพระองค์ท่านมากราบไหว้ด้วย  ภายในวัดนี้จะมีเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงรบชนะพม่าและพระนอนองค์ใหญ่ องค์พระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล มีกำแพงแก้วล้อมรอบกั้นอยู่ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์จำนวนมาก เป็นอีก1วัดที่น่าสนใจมาเยี่ยมชมเช่นกันค่ะ

 

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

“วัดพนัญเชิง” ตามความหมายจากการตีความนั้น หมายถึงวัดแห่งพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย คือ “หลวงพ่อโต” ซึ่งเป็นองค์พระประธานของวัดนี้และเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ เล่ากันว่า เมื่อใกล้จะเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าข้าศึกนั้นพระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ในพระวิหารหลวงของวัดมีน้ำพระเนตรไหลออกทั้งสองข้างจรดพระนาภีถือเป็นเรื่องอัศจรรย์เหตุนี้ประชาชนจึงมีความเคารพนับถือส่วนใครอยากขอพรเกี่ยวกับความรักหรือขอให้มีบุตรให้ไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก อยากมีโชคลาภให้ขอพรกับ ไฉ่ สิ่ง เอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภภายในวัดนี้กันค่ะ  ว่ากันว่า เป็นวัดมหามงคล ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการค้าและหน้าที่การงาน ผู้ที่ประกอบธุรกิจนิยมมาไหว้เป็นประจำทุกปีเช่นกันค่ะ

 

แสดงความคิดเห็น