วัดวรเชษฐาราม (ในเกาะ)


จังหวัดอยุธยามีวัดวรเชษฐฯ 2 แห่งคือ “วัดวรเชษฐ์ (วัดวรเชต)” ภาย (นอกเกาะ)เมือง และสำหรับ วัดภาย(ในเกาะ)เมืองที่ปัจจุบันชื่อ วัดวรเชษฐาราม ชื่อวัดที่แปลความหมายได้่ว่า พี่ผู้ประเสริฐ จึงมีการสันนิษฐานประการหนึ่งว่าเป็นวัดที่ สมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้สร้างขึ้น และมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่แห่งนี้

เกี่ยวกับวัดวรเชษฐาราม (ในเกาะ)

วัดวรเชษฐาราม อดีตอารามหลวง เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้วยมีการเล่าว่า เดิมเคยมีผู้ลักลอบขุดกรุเจดีย์ประธานพบผอบบรรจุอัฐิที่ล้อมด้วยพระพุทธรูปนาคปรก ที่เป็นพระประจำผู้เกิดวันเสาร์ ตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ช่วยยืนยันในว่าวัดนี้ถูกสร้างเพื่อสมเด็จพระนเรศวรจริง

วัดแห่งนี้มีเจดีย์ประธาน เป็นทรงระฆังขนาดใหญ่ ด้านหน้ามีวิหาร และมีอุโบสถอยู่ขนานกัน นอกจากนี้ยังมีเจดีย์รายทรงเครื่องอยู่คู่หนึ่ง มีกำแพงแก้วล้อมรอบอาคารทั้งหมดเอาไว้ โดยมีคูน้ำล้อมรอบบริเวณ จากข้อมูลคาดว่าสร้างในปี พ.ศ. 2136 สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ

ในอดีตมีการบรรยายถึงการค้นพบไว้ทำนองว่า ที่หน้าบันประดับด้วยถ้วยชามจีนและกระเบื้อง ข้างนอกประดับด้วยเสาเหลี่ยมแบนติดผนังเรียงรายไปตลอด บัวหัวเสาเป็นบัวกลีบยาวเข้าใจว่าเป็นฝีมือก่อสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ใบเสมาที่ค้นพบเป็นใบเสมาหินเนื้อละเอียดหักครึ่งท่อน แบบเสมาเป็นของทำขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางจึงน่าเชื่อว่าวัดนี้เป็นวัดวรเชษฐารามโดยแท้

หลังอุโบสถมีเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่ทรงระฆังป้อมคล้านเจดีย์ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารหักพังยับเยินไม่เห็นอะไรนอกจากองค์พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ในอุโบสถ พระประธานขนาดใหญ่นี้ตั้งอยู่ต่ำมากอาจกล่าวได้ว่าต่ำลงจนเกือบจะหล่นพื้นเพราะฐานชุกชีเตี้ยมาก

ผนังอุโบสถหนา ข้างล่างก็เป็นบัวตัวผนังไม่มีบันไดขึ้นไปข้างบน เดาไม่ได้ว่าเป็นที่สำหรับทำอะไร เห็นร่องรอยว่าคงบรรจุกรุหรือสิ่งของอยู่ภายใน โดยดูจากช่องที่พวกขโมยได้ขุดทิ้งไว้ให้เห็น

(เครดิตที่มา :หนังสือห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา อาจารย์ น.ณ ปากน้ำ)

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งของสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์และที่มา พาให้เราชวนคิดย้อนมองเรื่องราวในอดีตกับสิ่งที่หลงเหลือ และต้องไม่ลืมว่าอดีตนั้นอยุธยาเคยยิ่งใหญ่เพียงใด


ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสถานที่ : วัด โบราณสถาน
ที่ตั้ง : ต.ประตูท่าชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 / แผนที่ GPS
เวลาเปิด - ปิด : 08:00 - 16:30   วันหยุด : เปิดทุกวัน

ช่องทางติดต่อ : โทร -

แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลที่คุณอาจสนใจ