วัดช้าง​ ​(Wat Chang)


วัดช้าง อยุธยา เป็นวัดร้างสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น อีกหนึ่งโบราณสถาน ที่จุดเด่นคือมีเจดีย์ใหญ่ตระหง่านอยู่กลางทุ่ง ซึ่งเดิมเคยเป็นเจดีย์ช้างล้อม จึงได้ชื่อว่าวัดช้าง

ที่เที่ยว วัดช้าง อยุธยา

เกี่ยวกับวัดช้าง​ ​(Wat Chang)

วัดช้าง เป็นอดีตที่ยังไม่ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสร้าง แต่จากการศึกษาพบว่า รูปแบบภายในวัดนั้นมีความคล้ายคลึงกับวัดมเหยงคณ์ โดยหลัก ๆ ที่มีเจดีย์ใหญ่ที่เรียกว่า เจดีย์ช้างล้อม มีข้อสันนิษฐานว่า เจดีย์ได้รับอิทธิพลจากสมัยสุโขทัย เพราะนิยมสร้างวัดที่มีเจดีย์ลักษณะนี้ ซึ่งในปัจจุบันที่มีชื่อเสียงก็คือ วัดช้างรอบเมืองกำแพงเพชร

ซึ่งนอกเหนือจากการพบรูปปั้นช้างจำนวนมากแล้ว ยังมีประติมากรรมประเภท ยักษ์ สิงห์ หงษ์ และแผนผังยังคล้ายกันกับ วัดช้างรอบเมืองกำแพงเพชรอีกด้วย

ด้วยวัดช้าง อยุธยาอยู่ใกล้กับ วัดมเหยงคณ์และหลักฐานการค้นพบต่าง ๆ ทำให้ได้ข้อมูลว่าวัดช้างมีความสำคัญควบคู่กับวัดมเหยงคณ์ ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ช่วงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ที่เชื่อว่าเป็นการสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าอ้าย และเจ้ายี่ พระเชษฐาของพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์ก็อาจเป็นได้


ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสถานที่ : วัด โบราณสถาน
ที่ตั้ง : เลขที่ - หมู่ - ถ. - ต. - อ. - จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 / แผนที่ GPS
เวลาเปิด - ปิด : 08:00 - 17:00   วันหยุด : เปิดทุกวัน

ช่องทางติดต่อ : โทร -

แสดงความคิดเห็น