พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท


พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
สถานที่สำคัญรับแขกบ้านเมืองสมัยพระนารายณ์

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาทจากประวัติพงศาวดาร
หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท
เป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งในพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา
มีระบุถูกสร้างขึ้น โดยพระราชดำริของ “สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ”
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 8 ของกรุงศรีอยุธยา
และทรงครองราชสมบัติเป็นเวลานานที่สุด
ในบรรดาพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา คือ 40 ปี

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญ
และเป็นที่รับแขกของพระมหากษัตริย์เรื่อยมา แม้สิ้นสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
กระทั่งถูกทำลายได้รับความเสียหาย เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
ปัจจุบันหลงเหลือเพียงส่วนฐานบางส่วนเท่านั้น

 

แสดงความคิดเห็น