พระที่นั่งวิหารสมเด็จ


#เพราะอิฐทุกก้อนมีความสำคัญยิ่งชีวิต
เพจอยุธยาสเตชั่น จึงเลือกนำเสนอ
ในมุมมองที่แตกต่างซึ่งบางครั้งถูกมองข้าม
เพจอยุธยาสเตชั่นขอเป็นสื่อกลาง

ในการหยิบยกเรื่องราวตั้งแต่อดีต
มานำเสนอให้เยาวชน
คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ สืบต่อไป..
..

อยุธยา เที่ยวอยุธยา

#พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
แต่เดิมเป็นพระที่นังมังคลาภิเษก
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงใช้รับราชทูตเมืองละแวก(กัมพูชา)

สมเด็จพระเอกาทศรถ
ทรงใช้เป็นที่ประกอบ
พระราชพิธีประเวศพระนคร

อยุธยา ท่องเที่ยวอยุธยา

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
พระที่นั่งถูกฟ้าผ่าจมไหม้เสียหายเกือบทั้งหมด พระองค์โปรดเกล้าให้รื้อและสร้าง
พระที่นั่งองค์ใหม่ขึ้นทดแทน
ใน พ.ศ. 2179 พระราชทาน
นามว่า #พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
มีมุขหน้าและหลังยาว แต่มุขข้างสั้น
ด้านซ้ายของพระที่นั่งมีโรงช้างเผือก

#อยุธยา #อยุธยาสเตชั่น #Ayutthaya

แสดงความคิดเห็น