“พระคันธารราฐ”วัดหน้าพระเมรุ


“พระคันธารราฐ”วัดหน้าพระเมรุ

เป็นพระพุทธรูปทำจากศิลาเขียวองค์ใหญ่ มีขนาดหน้าตักกว้าง 1.70 เมตร สูง 5.20 เมตร เป็นศิลปะแบบทวารวดี ประทับนั่งห้อยพระบาท

ตามประวัตินั้นกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3 กรุงรัตนโกสินทร์) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาไชยวิชิต (เผือก) ผู้รักษาการกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น บูรณปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุ และได้ขุดค้นพบ “พระคันธารราฐ” พระพุทธรูปศิลาเขียวสมัยทวารวดีองค์นี้

เกี่ยวกับ“พระคันธารราฐ”วัดหน้าพระเมรุ

ต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้
ในพระวิหารน้อยที่พึ่งสร้างขึ้นใหม่
เมื่อปี พ.ศ.2381 นี้ ณ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จนถึงปัจจุบัน
.
มีศิลาจารึก ที่จารึกโดยพระยาไชยวิชิต(เผือก)ซึ่งตั้งไว้ที่ฝาผนังมีข้อความว่า พระคันธารราฐนี้ พระอุบาลีมหาเถระซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดธรรมาราม
จ.พระนครศรีอยุธยา นำมาจากประเทศลังกา ในคราวที่ท่านเป็นสมณฑูตพร้อมด้วยพระสงฆ์สยามวงศ์นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในประเทศลังกา
.
พระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่
ประทับนั่งห้อยพระบาท
ศิลปะแบบทวารวดีนั่งประทับห้อยพระบาทปางปฐมเทศนา ปรากฏในโลกเพียง 6 องค์เท่านั้น คือ
1. พระพุทธรูปศิลาขาว หรือ “หลวงพ่อประทานพร” พระประธานในพระอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
2. พระพุทธนรเชษฐ์ เศวตอัศมมัยมุนี ศรีทวารวดีปูชนียบพิตรหรือ “หลวงพ่อขาว” ประดิษฐาน ณ ลานชั้นลด (กะเปาะ) ด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์
3. พระพุทธรูปศิลาขาว ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
4.พระพุทธรูปศิลาขาว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา
5. พระพุทธรูปศิลาขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารเมนดุต จันทิเมนดุต (Candi Mendut) ประเทศอินโดนีเซีย
6. พระคันธารราฐ พระพุทธรูปศิลาเขียว ที่วัดหน้าพระเมรุ
นับได้ว่าพระคันธารราฐ พระพุทธรูปศิลาเขียวที่วัดหน้าพระเมรุนี้


ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสถานที่ : วัด
ที่ตั้ง : อ.พระนครศรีอยุธยา / แผนที่ GPS
เวลาเปิด - ปิด : 08:00 - 17:30   วันหยุด : เปิดทุกวัน

ช่องทางติดต่อ : โทร -

แสดงความคิดเห็น