ตลาดน้ำอโยธยา


ตลาดน้ำอโยธยา แห่งจังหวัดอยุธยา เป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด และเป็นตลาดน้ำวิถีไทยที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีร้านค้ามากมาย รวมทั้ง กิจกรรม และการแสดง ที่นำเสนอหมุนเวียนให้ไม่ซ้ำ จนทำให้คุณมาแล้วมาอีกก็ไม่เบื่อ

ที่เที่ยวอยุธยา ตลาดน้ำอโยธยา

เกี่ยวกับเรา

ตลาดน้ำอโยธยา มีรูปแบบตลาดนัดชุมชนวิถีไทย, OTP, และร้านค้าทั่วไป โดยมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน เชื่อมต่อด้วยทางเดินที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติและบรรยากาศแบบวิถีการดำเนินชีวิตในยุคก่อน

ประกอบด้วยเรือสินค้าขายอาหารจำนวน 50 ลำ ตลาดนัดชุมชนวิถีไทยอีกกว่า 40 ร้าน และร้านค้าบริเวณเรือนไทยอีก 159 ร้าน มีสะพานเดินริมแม่น้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าจากลุ่มชาวบ้าน ต่างอำเภอหรือสินค้า OTOP มากมายหลากหลายชนิด

ยังมีเรือขายอาหาร ขายขนมของฝากและยังมีบริการล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆ ตลาดน้ำ กิจกรรมอื่นภายในบริเวณตลาดน้ำอโยธยา เช่น ให้อาหารปลา ป้อนนมแพะ ป้อนอาหารแกะ ชมควายไทย ถ่ายรูปคู่กับเสือ วาดภาพเหมือน และด้านหน้าจะเป็นปางช้างสามารถป้อนอาหารช้างได้ด้วย

ตลาดน้ำอโยธยาศูนย์รวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมวิถีความเป็นอยู่อย่างไทย ๆ ที่เรียบง่าย


แสดงความคิดเห็น